2-3 YAŞ SINIFLARI

Okula ilk adım
İlk kez okul deneyimi yaşayacak olan 2-3 yaş sınıflarında çocukların okula güzel bir başlangıç yapmaları Altın Çağ’da çok önemsediğimiz bir adımdır. 
2-3 yaş çocuklarına yaşamları boyunca eşlik edecek  “yeni ortamlara ilk başlangıçlar” anılarını mutlu olarak düzenlemek, onlara yaşamları boyunca yapacakları başlangıçların ilk ve en mutlu olanını armağan etmek tüm okul öncesi kurumlarının en önemli sorumluluğudur. 

2-3 yaş grubu okul hayatının birinci basamağını yaşayan gruptur. Okula ilk adımını atan 2-3 yaş çocukları öncelikle bireysel oryantasyonla okula gelip- gitme alışkanlığını edinirler. Oryantasyon sürecinde güvendikleri bir ebeveyn onları okulda beklerken öğretmenleriyle kısa süreli ve baş başa seanslar şeklinde başlayan bu süreçte temel amaç; çocuğun öğretmeniyle bir güven ilişkisi kurarak okulla ilgili olumlu anılar edinmesini sağlamaktır. 

Öğretmenine güvenen, sevgi dolu bir ortam gören, ihtiyaçlarının öğretmeni tarafından karşılanacağını bilen çocuklar gruba dahil olma konusunda daha az çekince yaşarlar. Çünkü güven duyduğu öğretmeni daha sonra grup içerisinde onlarla birliktedir ve ihtiyacı olduğunda ona yardım edecektir. Gruba uyum aşamasında çocuğun kendini grubun değerli bir parçası olarak görmesi için bireysel desteklemelere devam edilmesi önemlidir. Ortalama 2-3 haftalık bir süreç sonrasında sağlıklı bir okula uyum süreci gerçekleşmiş olur. 
Bireysel Oryantasyon süresi çocuğa göre faklılık gösterebilir. Bu konuda çocuğa özel esnek süreler verebilmek de çok önemlidir. Bazı çocukların bireysel oryantasyonu 1 hafta sürerken bu süre çocuğun ihtiyacına göre 3 haftaya çıkarılabilir.
Altın Çağ psikologları olarak biliyoruz ki okula ilk adımı benimsemeden zoraki bırak kaç yöntemi ile ağlayarak kabuslarla sağlanan çocukların yaşamları boyunca ilk başlangıçları bu olumsuzluğun izlerini taşıyacaktır. 

Bireyselleşme ve Sosyalleşme eşgüdümü
2-3 yaş grubu okul başlangıcı itibariyle sosyalleşme dönemine de adım atan gruptur. Hem sosyalleşmenin hem de bireyselleşmenin (özerklik dönemi/ terrible two) bir arada yaşanması nedeniyle duygusal alanda çok sıkı takip ettiğimiz yaş grubudur. Bu yaş döneminde çocuklar fiziksel büyümenin beraberinde getirdiği anne- babadan bağımsızlaşma, kendine yetebilme duygularıyla hareket etmeye başlarlar. Kendilerine müdahale edilmesinden hoşlanmaz, ‘başına buyruk’ hareket tarzını benimserler. Bu süreçte desteklemeye önem verdiğimiz en önemli özellik özerkliktir (authonomy). 

Bu yaş grubunda çocukların kendilerine yetebilir hale gelmelerini sağlamak üzerine sınıf çalışmaları yürütürüz. Motor becerilerin desteklenmesiyle 2-3 yaş grubu çocukları ayakkabı giyip çıkarmayı, üst değiştirmeyi, öğretmenlere çeşitli görevlerde ‘yardımcı’ olmayı ve yetişkin sorumluluğu almayı öğrenirler.
Bu alanlarda desteklenen çocuklar duygusal olarak rahatlayarak kendilerine daha fazla güvenirler ve böylece sosyalliğin ilk adımı atılmış olur. Bu sayede 2-3 yaş çocuğu diğerleriyle ilişki başlatmaktan çekinmez, etkileşim içine girdiğinde kendine güvenir, İsteklerini ifade etmekten çekinmez ve rahatlıkla varlık gösterebilir.  
2-3 yaş grubunda, çocuklar sosyal öğrenme tecrübesine öğretmen desteği ile  katılırlar. Akran grubuyla birlikte olmak, grup dinamiklerine şahitlik etmek çocuklar için önemli bir tecrübedir.

Akademik öğrenme
Bu yaşta programımız materyal keşfine dayalıdır. Bu yaş grubunda çocuklar duyularıyla keşfederek öğrenirler. Sınıflarda hazırlanan kum havuzu, su köşesi, kil merkezi, ışık atölyesi gibi merkezlerde her bir çocuğun yaratıcı çabaları ile öğrenme süreci gerçekleşir. 

3-6  yaş grubundaki yıllar boyunca amacımız çocuklara okulun keşif ve incelemeleri için bir merkez olduğunu öğretmektir. Altın Çağ’da öğretmenler çocuklara doğru! sordukları sorularla onların meraklarını ateşleyebilirler Böylece zorlu iş ve görevler ortaya çıkarırlar ve çocukların fikirlerine yanıt verirler- dünya ile ilgili anlamlı çalışmalar yaratmak için onların bakış açılarını kullanırlar. Sürekli çevrelerinde olup bitenle ilgili onların meraklarını uyandırabilirler.

Renkli bir pencere hakkındaki bir soru, hava sıcaklığının nasıl ölçüldüğü hakkında başka bir soru bir projenin başlamasına yol açar.  Ya da  gökdelenlere bakmak binalarla ilgili bir çalışmayı filizlendirebilir.  Projeler yoluyla çocuklar hem meraklarına cevap ararken hem de matematikten hayat bilgisine biyolojiye kadar pek çok disiplinlerarası öğrenmeyi bu yaşta bile gerçekleştirebilirler.
Bizim sınıflarımızda her geçen gün çocuklar akıllarındakileri el çalışmalarına dökmeyi gerçek hayat materyalleri, ilişkileri, fikir ve kavramların hikayeleri ile öğrenirler, 

2-3 yaş grubunun programında  çocuklar kendi bağımsızlık ve özerkliklerini keşfederler, diğerleriyle kendi ilişkilerini kurarlar , anlaşmazlıkları tartışırlar ve bağlar kurarlar.  Öğretmenler bu anlaşmazlık çözümlerini,  ve çocukların ilişkileri kuvvetlendirme yeteneklerini bu yaş grubu boyunca desteklerler.  
Programımızda çocukların kendi öğrenmelerinin başrol oyuncusu olmalarını sağlarız. 2-3 yaşta çalışmaların büyük bir kısmı oyun, önemli sorular geliştirme, diğerleri ve kendileriyle ilişki içinde olma ve vücutları aracılığı ile dünyayı keşfetmektir.