4-5 YAŞ SINIFLARI

Bu yaş gruplarında temel amacımız çocuklara okulun keşif ve incelemeleri için bir merkez olduğunu öğretmektir.  Bunun için de Altın Çağ’da öğretmenler sorularıyla çocuklardaki merakları  ortaya çıkarırlar ve çocukların fikirlerine yanıt bulacakları çevreler hazırlar- dünya ile ilgili anlamlı çalışmalar yaratmak için onların bakış açılarını kullanırlar.   Bizim sınıflarımızda her geçen gün çocuklar akıllarındakilerini el çalışmalarına dökmeyi gerçek hayat materyalleri, ilişkileri, fikir ve kavramların hikayeleri ile öğrenirler,  4+ yaş sınıflarında her bir çocuğun çalışması 3 ana öğeden oluşmuştur:

Yaratıcı Düşünme 
Bu yaşlardaki çocukların çalışmalarının büyük bir bölümü kendini ifade etmeye dayanır ve yaratıcıdır ve bunun neticesinde de sanat ve materyalleri müfredatı her bir çocuğun merkezinde bulunur.  

Kendi ve Sosyal Zeka 
3’lerin programında  çocuklar kendi bağımsızlık ve özerklilerini keşfederler, diğerleriyle kendi ilişkişlerini kurarlar , anlaşmazlıkları tartışırlar ve bağlar kurarlar.  Öğretmenler bu görüşmeleri, anlaşmazlık çözümlerini, bu büyüme süreci boyunca çocukların büyürken geliştirdiği ilişkileri kuvvetlendirme yeteneklerini desteklerler. Çocuklara 4. Yaş grubunda topluluk kavramı yerleşir ve arkadaşları ile birlikte sınıf kültürünü oluşturmada artan bir sorumluluk gösterirler. 

Bir şeyleri inşa etme yetenekleri ve anlama 
Okul öncesi programımız her yıl kendisine özgü bir akademik hedefe sahiptir. Bu çocukların alacakları eğitimle de  doğrudan ilişkilidir. Çocuklar 4 yaş grubuna geldiklerinde merakları etraflarındaki dünyaya yönelir ve öğretmenler bu gelişmekte olan çalışmayla ilgili ilgiyi harfler, kelimeler ve rakamlarla takip ederler. Onlar ayrıca soruları çocuklarla beraber keşfeder ve su yüzüne çıkarırlar ve tabi olarak şunlar gibi daha karmaşık sorgulamaları ortaya çıkarırlar; bir hikayeye sanatsal bir cevap; F harfinin şeklinden bir kurbağa; arkadaşların fikir ve ilgi alanlarının grafikleri vb.

Aşağıda bu başlıklara ait detaylı bilgilendirmelerine göz atmanızı öneririz.

Yetkinlik kazanma
4-5 yaş döneminde vücut gelişmekte, buna düşünsel gelişim de eklenmektedir. Gelişen çocuk kendi işlevlerinde daha etkin olup, inisiyatif kullanmaya başladığı görülür.  
Karşılaştığı başarısızlıkları tolere edebilmeye, olmazsa kendine başka hedefler belirlemeye çalışır. 4-5 yaş çouğu sorumluluklar üstlenmeye, ufak planlar yapmaya başlar.
Bir önceki dönemde varolan özerklik, artık amaca yönelik, daha mantıklı ve sosyal olarak daha uyumludur.

Toplumsal bilinç 
4-5 yaş döneminde çocukların fiziksel gelişimleri sonucu kendilerine daha güvenir hale gelmeleri ve dil gelişiminin de etkisiyle dış dünyaya açılma ve bu dünyada kendine yer açma çabası görülür. İçinde bulundukları grubun değerli ve kabul gören bir parçası olmak bu yaş grubundaki çocuklar için çok önemlidir.  
Çocuklara bu yaş grubunda topluluk kavramı yerleşir ve arkadaşları ile birlikte sınıf kültürünü oluşturmada artan bir sorumluluk gösterirler. 

Sınıf kültürünü benimserler ve kurallar onlar için önemlidir. Sosyal davranışları artık oldukça gelişkin bir düzeye ulaşmıştır. Artık diğerlerinin düşüncelerini önemseyerek hareket ederler. 4-5 yaş çocukları bir grup olarak ahenk içinde hareket edebilirler. 

Aktif Akademik Süreçler
Çocuklar bu yaş grubuna geldiklerinde merakları etraflarındaki dünyaya yöneldiğinden bilgi birikimlerini genişletmek için sürekli sorular sorarlar ve çıkarımlarda bulunurlar. Zihinleri çeşitli fikirlerle dolup taşar. 
Öğretmenler bu gelişmekte olan ilgiyi takip ederler. Soruları çocuklarla beraber keşfeder ve su yüzüne çıkarırlar. Bunun sonucunda daha karmaşık sorgulamalar ortaya çıkarırlar; Tansiyon nedir, rüzgarı neden göremeyiz, gölgeler nasıl hareket eder… 
Böylece Öğrenme merkezlerinde projelerin uzun soluklu olarak devam ettiğini görürüz bu yaş grubunda. Çünkü bu yaş grubunda çocuk bilginin peşinden gitme eğilimindedir.  4-5 yaş grubu için en çok önemsediğimiz şey bu ilgi ve merakın sürekli ayakta kalmasıdır. 4-5 yaş çocuğunun bilginin peşinden gitme arzusunu kaybetmemesi için çalışırız. Bu yaş grubunda onlardan gelen her fikir, her tespit, her soru bizim için çok değerli ve anlamlıdır. 
4-5 yaş çocuğunun girişkenliğini takdir ederek ve değer vererek pekiştirmek bu dönem için en önem verdiğimiz şeylerden biridir.  

Bu yaş grubunda çocuğun ilgi alanları, merakı ve yetenekleri doğrultusunda insiyatif kullanmasına fırsat verilmesi çocuğun bu dönemdeki girişkenliğinin içselleşmesi ve kalıcı hale gelmesi adına kritiktir. Bu insiyatif kullanma imkanı ileride tutkuları olan ve bu tutkularının peşinden gidebilen bir birey olmasının ilk adımlarıdır. Kendisiyle ilgili insiyatif kullanmasına izin verilen çocuğun hayal gücü ve girişkenliği ketlenmemiş bir çocuk olmasının yanı sıra, iç disiplin ve sorumluluk duygusu hızla gelişen bir çocuk olacaktır. 

Kendini ifade
Bu yaşlardaki çocukların çalışmalarının büyük bir bölümü kendini ifade etmeye dayanır. Çocukların kendilerini ifade etmelerinin çok çeşitli yolları vardır. Malaguzzi’ye göre onlar 100 farklı dil ile donatılmıştır. Bu yaşa geldiklerinde bildikleri tüm dilleri sonuna kadar kullanmak için maksimum çaba sarfederler. Bize düşen onlara kendilerini ifade etme olanağı sağlamaktır. Çocuklar kendilerini ifade ettiklerinde sonuç her zaman yaratıcıdır. Bunun neticesinde de sanat ve materyallerin birleşimi her bir çocuğun dağarcığında bulunur. Atölye tarzı sınıf ortamı yaş seviyelerindeki değişikliğe göre müzik,hareket ve drama yoluyla daha da ileriye doğru zenginleştirilmiş ve güçlendirilmiştir.