KURUCUNUN NOTU

Altın Çağ’ı 1997'de kurduğumuzda, yolculuğumuzun ne kadar değerli olduğunun bilincindeydik çünkü çocukların en değerli yaşlarının sorumluluğunu üstlenmiştik. Bugün, bize güvenen tüm ailelerimizle işbirliği içinde ve kendi çocuklarımızın ve büyüyen topluluğumuzdaki çocuklarımızın motivasyonu ile Altın Çağ’ı başlatıp çalıştırmak bizim tutkumuz oldu.

Altın Çağ çok iddialı bir isimden bir fikir alarak başladı: Çünkü Çocuğunuzun geleceğini "Altınçağ" şekillendiriyor.

Çocuğun zihinsel gelişiminin temelinin atıldığı ve hayatı boyunca kullanacağı zihinsel becerilerin şekillendiği 0-6 yaş grubu, “Altınçağ” olarak tanımlanıyor. “0-6 yaş çok önemli. Bu dönemde gelişim çok hızlı gerçekleşiyor. Öğrenme çok yoğun, dolayısıyla çocuğun deneyimlediği her şey, öğrendiği her şey, onun geleceğinde önemli bir yapı oluşturuyor. Okul öncesi gelişimi çocuğun hayatının geri kalanındaki eğitim hayatını önemli ölçüde etkiliyor. Buradaki en can alıcı nokta ise “Çocuğa öğretilecek hiçbir şey çocuğun kendisinden önemli olamaz. Çocuğun öncelikle duygusal gereksinimlerinin karşılanması gerekir. Çocuğun keyif alması, eğlenmesi, mutlu olması çok önemli ve gereklidir. Duygusal emniyetin sağlanmadığı ortamda hiçbir öğretim yöntemi başarılı olamaz.”

Altın Çağ’ın bu temel misyonu ve değerleri eğitim ortamına oldukça iyi aktarıldı. Çocukların başkahraman olduğu ve bireyselliklerinin desteklendiği, yaratıcılığın değerli olduğu ve teşvik edildiği ve çocukların öğrenme sevincine aşık olduğu bir eğitim programı yarattık.

Çocukların, arkadaşları ve öğretmenleri ile gerçekleştirdiği sınıfiçi etkileşimlerin yanı sıra, öğretmenlerin birbirlerini destleyici ve besleyici sınıflararası etkileşimi sayesinde hep birlikte okulumuzda sağlıklı, güven verici, geliştirici, sıcak bir ortam yarattık. Kendimiz için yaşadığımız, çocuklarımız için düşlediğimizi hayal etmek istediğimiz eğitim programını yarattık - insanların öğrenmek ve büyümek için gerçekten daha iyi bir yer olmadığını düşündüğümüz bir yer.

20 yıl boyunca programımızı oluştururken, çok iyi çalışmadığına inandığımız eğitim uygulamalarını kaldırıyor ve inandığımız "en iyi uygulamaları" ve yenilikleri artırıyoruz. Geçmişin birikiminden güç alarak, alanadaki en yeni gelişmeleri ve uygulamaları takip ediyor ve öğrencilerimiz için en iyisini kurmak için uğraş veriyoruz. Ve biz tüm Altın Çağ ekibi de çocuklar gibi, iyi vakit geçirmek ve öğrenmek istiyoruz. Öğrenmekten heyecan duymayan bir yetişkin, çocuğa esin kaynağı olmayı başaramaz.

Eğitime yeni bir yaklaşımın bizim elimizde olduğuna inanan, bize güvenen ailelerle birlikte ilerliyoruz. . Yolumuz kolay değil ve tüm katılımcılardan - öğretmenler, veliler, çocuklar ve yöneticilerden - çok fazla beceriklilik, irade ve taahhüt gerektirir. Bu vizyonu gerçeğe dönüştürmenin bir parçası olmak istiyorsanız, bize katılmanız bizi onurlandırır.

Uzman Psikolog Ayşegül Ünal Saraç